დამთვარიებელთა რაოდენობა

Monday, January 20, 2014

წინა სიტყვაობა


      ეს წიგნი შეიქმნა მითოლოგიების, მსოფლიო ისტორიების და წმინდა წერილის საფუძველზე, სადაც მე ჩავამატე ახალი პერსონაჟი. რომლის მსგავსიც არ არსებობს რეალობაში. ამ წიგნში შეხვდებით სახელებს, რომლის მფლობელები ზოგი მოგონილია და ზოგიც არსებობს. შეხვდებით ისტორიებს რომლებიც ნამდვილად გაიარეს ადამიანებმა თავის ავზე. მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ამ ადამიანების სახელი შეცვლილია.

No comments:

Post a Comment